Webcast om Lime Technologies bokslutskommuniké för januari – december 2019

Den 13 februari 2020, kl. 9.30 presenterar Lime Technologies CEO, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, bokslutskommunikén för januari – december 2019. Webcasten kommer att hållas på engelska och avslutas med en Q&A.

Rapporten publiceras den 13 februari, kl. 8.00 och kan då nås via ”Rapporter och presentationer” på vår hemsida. Där kommer även presentationsmaterialet att finnas tillgängligt.

Anslut till webcast 13/2