#1 Lika möjligheter för alla

Som snabbväxande innovationsföretag är vi beroende av att attrahera kompententa medarbetare som bidrar med olika bakgrund och perspektiv. Lime verkar för en sund, värderingsdriven kultur präglad av omtanke, delaktighet och jämställdhet.

Vi satsar bland annat på…

• Objektiva interna rekryteringsrutiner och mätningar för anonymiserad screening
• Utbildning i omedveten partiskhet (”unconscious bias”)
• Långsiktigt mål: 40 – 60 % kvinnor på alla avdelningar och marknader

#2 Digitalisering & entreprenörskap

Innovation och teknologiska framsteg är en avgörande faktor för att lösa såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar på ett hållbart sätt. Vi vill främja denna utveckling genom att dela med oss av vår expertis inom digitalisering, företagande och entreprenörskap.

Vi satsar bland annat på…

• Forum som främjar entreprenörskap och skapande av arbetstillfällen
• Tydliga karriärutvecklingsvägar inom alla avdelningar
• Förbättrad kund- och medlemsvård för universitet, ideella föreningar etc. via tillgång till vår mjukvara

#3 Positiv klimatpåverkan

Miljö- och klimatpåverkan ett område som kräver allas våra insatser. Hos Limes medarbetare, kunder och investerare finns ett starkt engagemang för att bidra i en positiv riktning och minimera vår negativa inverka genom hela värdekedjan.

Vi satsar bland annat på…

• Klimatsmart IT: förlängd livslängd på datorer, telefoner och servrar, minskad elförbrukning från lokala servrar
• Investeringar i solcellsparker och nya elbilar
• Klimatsmarta inköp och leverantörskedjor