Ankarlänk till dividend

Utdelningspolicy

Lime avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelning förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.