Växande marknader

Lime är en av de ledande CRM-leverantörerna i Norden och vi närmar oss långsiktigt övriga Europa på växande marknader med låg CRM-penetration och hög digitaliseringstakt.

Starka & växande kassaflöden

Prissättningen är abonnemangsbaserad och 60 % av intäkterna är återkommande. Våra kunder betalar i förskott, vilket ger oss ett starkt kassaflöde och en god lönsamhet.

Skalbar & lönsam affärsmodell

Sedan år 2000 har Lime haft en genomsnittlig tillväxttakt om 19 procent och en EBITA-marginal på 25 % lönsamhet. Vi gör hundratals affärer varje år och har en låg kundkoncentration där de tio största kunderna står för mindre än 6 % av intäkterna.

Förvärvsstrategi för ytterligare tillväxt & stärkt produkterbjudande

Vi letar aktivt efter förvärv som kan komplettera produktportföljen, stärka vår konkurrenskraft och bidra till ökad tillväxt.

Stark organisation & värderingsdriven företagskultur

Vi bygger ett team bestående av högpresterande och omtänksamma människor. Som attraktiv arbetsgivare har vi en välbeprövad rekryterings- och onboardingprocess, samt en dedikerad ledning med gedigen erfarenhet.