Valberedning

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2023:

Andreas Hedskog, Syringa Capital AB

Emil Hjalmarsson, som ordförande, Grenspecialisten AB

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning AB

Martin Henricsson, adjungerad till valberedningen, styrelsens ordförande

 

Valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året innan årsstämman hålls. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att skicka sådana förslag till valberedning@lime.tech senast sex veckor innan årsstämman.