Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké 2023, presenteras den 14 februari 2024
  • Årsredovisningen 2023, presenteras den 21 mars 2024
  • Delårsrapport 1 2024, presenteras den 25 april 2024
  • Årsstämma hålls den 25 april 2024
  • Delårsrapport 2 2024, presenteras den 12 juli 2024
  • Delårsrapport 3 2024, presenteras den 23 oktober 2024

Tysta perioder

Lime Technologies inleder sin tysta period 30 dagar före offentliggörandet av finansiella rapporter. Under denna period avstår Lime från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

14 feb

Bokslutskommuniké 2023

21 mars

Årsredovisning 2023

25 apr

Delårsrapport Q1 2024

25 apr

Årsstämma

Prenumerera på finansiella nyheter

Vill du ta del av våra rapporter och pressutskick? Fyll i dina kontaktuppgifter så får du dem direkt till din mail.