Martin Henricson

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Fil kand. i beteendevetenskap/ekonomi samt forskarutbildningsstudier vid Stockholms universitet

Andra pågående uppdrag: Managing Director Monterro AB. Styrelseordförande i Outpost 24 Group AB och Umbraco AB. Styrelseledamot Systemite AB och Consafe Logistics AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Episerver Group AB, styrelseledamot Formpipe AB, styrelseledamot Tacton AB

Aktieinnehav i Lime: 5000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Marlene Forsell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobia Group, STG och Kambi Group

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Group CFO i Swedish Match AB (och flera uppdrag som styrelseledamot och ledande befattningshavare i Swedish Match-koncernen). Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group A/S samt Arnold André GmbH & Co. KG

Aktieinnehav i Lime: 3 150 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Malin Ruijsenaars

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1971

Utbildning: Fil kand. (Human Resource Management/företagsekonomi) vid Lunds universitet, masterstudier i företagsekonomi och sociologi vid UC Berkeley, USA samt Master of European Studies Brygge, Belgien

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech, ansvarig för Talent Management och bolagsutveckling på AB Grenspecialisten Förvaltning

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Arcam AB, styrelseledamot Auranest AB, Chief Personnel Officer Axis Communications AB

Aktieinnehav i Lime: 2 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i relation till största ägare.

Erik Syrén

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1978

Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag: Partner i Monterro AB. Styrelseledamot i Wiraya Solutions AB, Maintmaster AB, NEXT AB, Syringa Capital och Syringa Consulting. Styrelseord-förande i Moment A/S

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör (CEO) och koncernchef för Lime Technologies 2012-2021

Värdepappersinnehav i Lime: 1 350 200 aktier (privat och via bolaget Syringa Capital AB)

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (vd och koncernchef för Lime Technologies till och med 2021). Ej oberoende i förhållande till ägare, i egenskap av största ägare i bolaget.

Lars Stugemo

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, Datorteknik

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Ltd. Styrelseledamot i Camfil AB och Lumera AB. Ledamot och vice ordförande i Svenska Bilsportförbundets Förbundsstyrelse. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) avd VI, samt IVA:s Näringslivsråd. Styrelesnominerad till Creades 2022

Tidigare uppdrag: CEO, koncernchef, medgrundare & styrelseledamot för HiQ

Värdepappersinnehav i Lime: 622 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare