Erik Syrén

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2023, styrelseledamot sedan 2021

Född: 1978

Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag: Partner i Monterro AB. Styrelseordförande i Moment A/S och Hub Planner AB, samt styrelseledamot i Wiraya Solutions AB, Pythagoras AB, Maintmaster AB, NEXT AB, Syringa Capital och Syringa Consulting

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör (CEO) och koncernchef för Lime Technologies 2012-2021

Värdepappersinnehav i Lime: 1 350 200 aktier (privat och via bolaget Syringa Capital AB)

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (vd och koncernchef för Lime Technologies till och med 2021). Ej oberoende i förhållande till ägare, i egenskap av största ägare i bolaget.

Marlene Forsell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobia Group, STG och Kambi Group

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Group CFO i Swedish Match AB (och flera uppdrag som styrelseledamot och ledande befattningshavare i Swedish Match-koncernen). Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group A/S samt Arnold André GmbH & Co. KG

Aktieinnehav i Lime: 3 150 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Lars Stugemo

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, Datorteknik

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Ltd. Styrelseledamot i Camfil AB, Creades AB, Try A/S och Lumera AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) avd VI

Tidigare uppdrag: CEO, koncernchef, medgrundare & styrelseledamot för HiQ

Värdepappersinnehav i Lime: 622 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Johanna Fagerstedt

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1985

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

Andra pågående uppdrag: Marknadschef (CMO) på Mentimeter AB, Styrelseledamot i Lingio AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Marknadschef (CMO) på Quinyx AB 2014 – 2023, Styrelseledamot i Marknadsföreningen Stockholm 2016 – 2018

Aktieinnehav i Lime:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Emil Hjalmarsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1989

Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Boulde DiagnosticsAB, Grenspecialisten Seqond AB och Emil Hjalmarsson Förvaltning AB samt styrelsesuppleant i MW Asset Management AB och GSB Investco AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i MultiQ International AB

Aktieinnehav i Lime: –

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i relation till största ägare.