Årsstämma 2023

Lime Technologies AB (publ):s årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 26 april 2023, kl. 17.30 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.

Sista dagen för när en begäran från en aktieägare ska ha inkommit för att få ett ärende behandlat på stämman är den 15 mars 2023.

 

Kontakt

Lime Technologies AB (publ)
Att: Bolagsstämma
St Lars väg 46
222 70 Lund

ir@lime.tech