Årsstämma 2021

Årsstämma hölls digitalt tisdagen den 27 april 2021