Årsstämma 2020

Årsstämma hölls måndagen den 29 juni 2020 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.