Om Lime

Mer om Lime

Nordiska CRM-experter

Ända sedan dag ett har vårt mål varit att leverera exceptionellt användarvänliga CRM-system som förenklar vardagen. Balansen mellan engagemang och teknik har gjort oss till en av marknadsledarna i Norden. Nu arbetar vi för att göra alla företag till kundmagneter, som behåller sina kunder och drar till sig nya.

Lime har en heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementation och support vilket skapar ett helhetserbjudande som möjliggör effektiva och värdeskapande CRM-lösningar för kunden. Huvudkontoret ligger i Lund och utöver detta har vi åtta kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Lime grundades 1990 och har sedan år 2000 haft en genomsnittlig tillväxttakt om 19 procent.

Mission & vision

Limes mission är att ”skapa kundmagneter”, som behåller befintliga kunder och drar till sig nya genom riktigt bra kundvård.

Företaget arbetar efter visionen att ”bli den ledande nordiska leverantören av CRM genom att göra användarnas arbetsvardag enklare och roligare”.

Lime i siffror

Strategi


Fortsatt strukturell marknadstillväxt

Limes huvudsakliga fokus är organisk tillväxt. Baserat på de trender som beskrivs av CapGemini i deras marknadsrapport från maj 2018, bedöms att tillväxten på den nordiska mjukvarumarknaden för CRM-system kommer att öka framöver.

Geografisk expansion

Lime har för avsikt att fortsätta stärka sin närvaro på befintliga marknader i Norden samtidigt som bolaget satsar på expansion i övriga Europa för att möta behovet av CRM-system. 

Fokus på utvalda vertikaler

Lime fokuserar på anpassade CRM-lösningar till fyra utvalda vertikaler på marknaden: energi, fastighet, partihandel och konsultbolag, till vilka man erbjuder en lokal industrispecifik kompetens. I kombination med färdigpaketerade lösningar till respektive vertikal ger detta kunder fördelar i form av flexibla lösningar samt tids- och kostnadsbesparingar.

Ökad försäljning mot befintlig kundbas

Lime avser att upprätthålla och öka försäljningen mot befintliga kunder genom att aktivt erbjuda tilläggsprodukter och närliggande experttjänster under perioden efter implementation. Bolaget har även ett dedikerat customer success team som arbetar aktivt med att finnas nära kunden på lång sikt för att behålla kunder och sälja ytterligare produkter och tjänster.

Fortsatt utveckling av produktplattformen

Lime bedömer att det är viktigt att fortsätta utveckla produktportföljen för att stärka konkurrenskraften och för att attrahera nya kunder. Med sin starka marknadsposition, breda kundbas och nära kontakt med kunder har Lime ett starkt utgångsläge för kors- och merförsäljning av nya tjänster och funktioner i syfte att öka försäljningstillväxten och bredda användandet av tjänster och lösningar.

Selektiva förvärv

En viktig del av Limes strategi är att aktivt utvärdera strategiska förvärv för att stärka produkterbjudandet, utöka kompetens och resurser i bolaget, växa geografiskt och bredda kundbasen.