Lime som investering

Lime är en heltäckande CRM-expert

Lime är den nordiska CRM-experten som kan leverera allt från utveckling till support. Vi är den enda leverantören med en klar och tydlig strategi att jobba lokalt på våra marknader via en direktkanal och gör hundratals införande varje år. Därför vet vi vad som krävs för att lyckas med ett CRM-införande – en kunskap vi nu tar med oss när vi närmar oss marknader även utanför de nordiska länderna.

Lime har en kraftfull och skalbar SaaS-plattform med en lojal kundbas

Vi har en stark produktportfölj (Lime CRM och Lime Go) mot SMB-företag och större företag inom våra fyra vertikaler (fastighet, energi, partihandel och konsult). Vi ökar kontinuerligt investeringarna i våra produkter för att hela tiden kunna vara konkurrenskraftiga.

Idag är en av Limes viktigaste källor till nya kunder en rekommendation från våra befintliga kunder. Vår ”revenue churn” är positiv, vilket innebär att existerande kunder köper fler licenser och moduler än de vi förlorar.

Lime har en skalbar och lönsam affärsmodell med starkt kassaflöde

Vi har vuxit och tjänat pengar sen starten och majoriteten av våra intäkter är återkommande. Vår prissättning är abonnemangsbaserad och våra kunder betalar i förskott, vilket ger oss ett starkt kassaflöde.

Lime har en tydlig tillväxtstrategi på en marknad med hög tillväxtpotential och möjligheter för förvärv

Vår strategi är att vi ska växa i Norden med försäljning av både licenser och tilläggsmoduler till nya och befintliga kunder.

Vi letar aktivt efter förvärv som kan komplettera produktportföljen både till nya och befintliga kunder, samtidigt som vi långsiktigt närmar oss nya marknader utanför Norden.

CRM-marknaden i och utanför Norden är stor och har en stark tillväxt

Lime är en av de ledande CRM-leverantörerna i Norden. 2019 var marknaden värd ca. 4 miljarder SEK och den förväntas växa, i genomsnitt med ca. 10-12 procent per år till ca. 7 miljarder SEK 2023. Sedan 2020 har vi även etablerat oss i Nederländerna och Tyskland – med CRM-marknader som visar en liknande tillväxt som i Norden.

Tillväxten är främst driven av digitalisering av sälj och marknadsföring, liksom av ett skifte till SaaS och GDPR.

Lime har en stark och värderingsdriven företagskultur

Vi har en välbeprövad rekryterings- och introduktionsprocess, samt en dedikerad ledning som både har stor erfarenhet och uppvisar sitt engagemang bland annat genom att vara stora ägare i bolaget.

Mer om Lime