Styrelse

Martin Henricson
Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Fil kand. i beteendevetenskap/ekonomi samt forskarutbildningsstudier vid Stockholms universitet

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör Outpost 24 AB, styrelseledamot Formpipe AB, Consafe Logistics AB och BBG AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Episerver Group AB, styrelseledamot Tradedoubler Group AB, styrelseledamot Tacton AB

Aktieinnehav i bolaget: 5000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Marléne Forsell
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobia Group, STG och Kambi Group

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Group CFO i Swedish Match AB (och flera uppdrag som styrelseledamot och ledande befattningshavare i Swedish Match-koncernen). Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group A/S samt Arnold André GmbH & Co. KG

Aktieinnehav i Bolaget: 3 150 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Peter Larsson
Styrelseledamot

Styrelseordförande från 2014-2020. Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1964

Utbildning: Systemvetenskap vid Stockholms universitet

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Monterro 1 AB (och flera bolag i koncernen), Monterro Technology Investment AB (och flera bolag i koncernen), Monterro Software Investment AB (och flera bolag i koncernen), Itello AB, Outpost 24 AB samt PCG Solutions AB. Styrelseledamot i Next One Technology AB, Palette Software AB, PKL Holdings AB, Oplontis Investment AB och Herculaneum Holdings AB. Styrelsesuppleant i Topeca Invest AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i I.A.R. Systems Aktiebolag, EPiServer Group AB, Monterro TDB Intressenter AB, Q-MATIC Group AB, Revres AB (och flera dotterbolag) och TradeDoubler AB. Styrelseledamot i Axiomatics AB, I.A.R. Systems Group AB, Nornor Holding AB, Northern Parklife AB och Pricer Explorative Research (PER) AB

Aktieinnehav i bolaget: –

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anders Fransson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ­Billmate AB, CR Competence AB och Invoice Finance AB. Styrelseledamot i Logisk Resursutveckling (i Malmö) AB och Prorenata AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Aivo Aktiebolag, Grade AB och Mashie FoodTech Solutions AB

Aktieinnehav i Bolaget: 110 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Malin Ruijsenaars
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1971

Utbildning: Fil kand. (Human Resource Management/företagsekonomi) vid Lunds universitet, masterstudier i företagsekonomi och sociologi vid UC Berkeley, USA samt Master of European Studies Brygge, Belgien

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech, ansvarig för Talent Management och bolagsutveckling på AB Grenspecialisten Förvaltning

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Arcam AB, styrelseledamot Auranest AB, Chief Personnel Officer Axis Communications AB

Aktieinnehav i bolaget: 1 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ersättning till styrelsen

Vid årsstämman 2020 beslöts att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.  Det beslöts även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.