Styrelse

Martin Henricson
Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Fil kand. i beteendevetenskap/ekonomi samt forskarutbildningsstudier vid Stockholms universitet

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör Outpost 24 AB, styrelseledamot Formpipe AB, Consafe Logistics AB och BBG AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Episerver Group AB, styrelseledamot Tradedoubler Group AB, styrelseledamot Tacton AB

Aktieinnehav i bolaget: 5000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Marléne Forsell
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobia Group, STG och Kambi Group

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Group CFO i Swedish Match AB (och flera uppdrag som styrelseledamot och ledande befattningshavare i Swedish Match-koncernen). Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group A/S samt Arnold André GmbH & Co. KG

Aktieinnehav i Bolaget: 3 150 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Malin Ruijsenaars
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1971

Utbildning: Fil kand. (Human Resource Management/företagsekonomi) vid Lunds universitet, masterstudier i företagsekonomi och sociologi vid UC Berkeley, USA samt Master of European Studies Brygge, Belgien

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech, ansvarig för Talent Management och bolagsutveckling på AB Grenspecialisten Förvaltning

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Arcam AB, styrelseledamot Auranest AB, Chief Personnel Officer Axis Communications AB

Aktieinnehav i bolaget: 1 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Erik Syrén
Styrelseledamot

Erik Syrén, Lime

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1978

Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ­­Formpipe, Software AB. Wiraya Solutions AB, Syringa Capital AB och Syringa Consulting AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CEO och koncernchef för Lime Technologies AB, Styrelseledamot i Aivo Norge AS

Värdepappersinnehav i Bolaget: 1 347 222 aktier

Oberoende:

Lars Stugemo
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning:

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Svenska Bilsportförbundet

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CEO & styrelseledamot för HiQ

Värdepappersinnehav i Bolaget: 622 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ersättning till styrelsen

Vid årsstämman 2021 beslöts att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.  Det beslöts även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.