Styrelse

Martin Henricson
Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Fil kand. i beteendevetenskap/ekonomi samt forskarutbildningsstudier vid Stockholms universitet

Andra pågående uppdrag: Managing Director Monterro AB. Styrelseordförande i Outpost 24 Group AB och Umbraco AB. Styrelseledamot Systemite AB och Consafe Logistics AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Episerver Group AB, styrelseledamot Formpipe AB, styrelseledamot Tacton AB

Aktieinnehav i bolaget: 5000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Marléne Forsell
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobia Group, STG och Kambi Group

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Group CFO i Swedish Match AB (och flera uppdrag som styrelseledamot och ledande befattningshavare i Swedish Match-koncernen). Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group A/S samt Arnold André GmbH & Co. KG

Aktieinnehav i Bolaget: 3 150 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Malin Ruijsenaars
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1971

Utbildning: Fil kand. (Human Resource Management/företagsekonomi) vid Lunds universitet, masterstudier i företagsekonomi och sociologi vid UC Berkeley, USA samt Master of European Studies Brygge, Belgien

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech, ansvarig för Talent Management och bolagsutveckling på AB Grenspecialisten Förvaltning

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Arcam AB, styrelseledamot Auranest AB, Chief Personnel Officer Axis Communications AB

Aktieinnehav i bolaget: 2 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i relation till största ägare.

Erik Syrén
Styrelseledamot

Erik Syrén, Lime

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1978

Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet

Andra pågående uppdrag: Partner i Monterro AB. Styrelseledamot i Wiraya Solutions AB, Maintmaster AB, NEXT AB, Syringa Capital och Syringa Consulting. Styrelseord-förande i Moment A/S

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör (CEO) och koncernchef för Lime Technologies 2012-2021

Värdepappersinnehav i Bolaget: 1 347 222 aktier

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vd och koncernchef för Lime Technologies till och med 2021. Ej oberoende i förhållande till ägare, i egenskap av största ägare i bolaget.

Lars Stugemo
Styrelseledamot

Lars Stugemo

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, Datorteknik

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Ltd. Styrelseledamot i Camfil AB och Lumera AB. Ledamot och vice ordförande i Svenska Bilsportförbundets Förbundsstyrelse. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) avd VI, samt IVA:s Näringslivsråd. Styrelesnominerad till Creades 2022

Tidigare uppdrag: CEO, koncernchef, medgrundare & styrelseledamot för HiQ

Värdepappersinnehav i Bolaget: 622 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och största ägare

Ersättning till styrelsen

Vid årsstämman 2021 beslöts att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.  Det beslöts även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.