Finansiell kalender

Alla Lime Technologies intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling via korrekt, tydlig och löpande information. Vi publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Du kan också ta del av vad som händer på bolaget via vårt nyhetsrum.

Prenumerera

Tysta perioder

Lime Technologies inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår Lime från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.