Finansiell kalender

Alla Lime Technologies intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling via korrekt, tydlig och löpande information. Vi publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Du kan också ta del av vad som händer på bolaget via vårt nyhetsrum.

16 februari 2022   Bokslutskommuniké (januari – december 2021)

22 mars 2022    Årsredovisning 2021

26 april 2022    Delårsrapport (januari – mars)

26 april 2022   Årsstämma

15 juli 2022    Delårsrapport  (januari – juni)

20 oktober 2022   Delårsrapport  (januari – september)

Prenumerera

Tysta perioder

Lime Technologies inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår Lime från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.