Aktien

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är LIME.

Prenumerera

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till SEK 531 339, fördelat på 13 283 481 aktier.

Utdelningspolicy

Lime avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till Bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelning förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.