Lime Technologies och dess dotterbolag respekterar din integritet. Vi lägger stor vikt vid att skydda integriteten hos personer som besöker våra webbplatser, personer som registrerar sig för att använda våra tjänster (“Kunder”) och personer som söker jobb. Denna integritetspolicy beskriver dina rättigheter till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Alla större beslut om integritet på Lime fattas på ledningsnivå.

Vilka vi är

Lime hjälper verksamheter i hela Norden och norra Europa att bli bättre på att vårda sina kunder. Företaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management”, utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Utrecht och Gävle. De har fler än 60 000 användare som består av allt från enskilda firmor till stora organisationer.

När samlar vi in personuppgifter?

 • När du använder våra produkter
 • När du anmäler dig för att ta emot information genom våra webbplatser
 • När du kommunicerar med oss personligen, via telefon, e-post, sociala medier eller genom våra webbplatser
 • När du anmäler dig till ett event
 • När du söker ett jobb

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter i följande syfte:

 • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen med våra produkter, tjänster och webbplatser
 • Genomföra direktförsäljning och kontraktsförfaranden
 • Uppfylla avtalsenliga förpliktelser såsom leverans, fakturor, betalningar och stöd enligt vår överenskommelse med dig som vår kund

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som Lime Technologies behandlar om dig kan vara:

 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress och postadress
 • Information som du uppger när du söker jobb som till exempel tidigare arbetsgivare, utbildning och referenser
 • Demografisk information som ålder och kön samlas in om det nämns på din jobbansökan
 • Anställningsinformation såsom titel, arbetsgivare och position
 • Dina preferenser och intressen i ett yrkesmässigt sammanhang
 • Videor eller fotografier av dig tagna i våra lokaler
 • Innehåll som du har laddat upp som fotografier och videor (exempelvis kvitto på inskickad ansökan eller bokad support)
 • Feedback eller frågor gällande våra produkter, tjänster eller Lime Technologies
 • Din unika användarinformation som inloggnings-ID, användarnamn och lösenord
 • Trafikinformation som ges av din webbläsare såsom vilken webbläsare som används, enhet, språk och IP-adress
 • Ditt beteende och din aktivitet på vår webbsida och bland våra produkter
 • Beteende kring e-post, såsom vilka utskick du öppnar, när du läser dem och hur
 • När du använder tillägg till din e-postklient (Outlook och Gmail add-in), samlar vi in namn och e-postadress för alla användare på våra servrar. Dock sparas inte e-posttransaktioner eller e-postbilagor på våra servrar. Innehållet i e-postmeddelandet lagras i användarens Lime CRM/Lime Go-applikation när användaren uttryckligen utför en åtgärd för att göra detta. Ingen information lagras utan användarens medgivande
 • Lime Technologies samlar inte in eller behandlar personuppgifter från någon specialkategori

Hur samlar vi in personuppgifter?

Lime Technologies samlar in generella personuppgifter direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in dina personuppgifter om ditt företag är kund hos Lime Technologies.

Vi använder cookies och andra spårningstekniker när du använder våra webbplatser, våra produkter och kommunicerar med oss via e-post för att optimera din användarupplevelse.

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra källor som partners, social media-plattformar eller tredjepartsleverantörer som samlar in data.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Lime Technologies lagrar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi tar hänsyn till vårt berättigade intresse att kunna besvara dina förfrågningar eller lösa eventuella problem samt följa regler och förordningar enligt gällande lag.

Detta betyder att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När de insamlade personuppgifterna inte längre krävs, raderar vi dem. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter för statistiskt syfte, men i dessa fall kommer den personliga informationen att vara anonym.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter?

Medgivande

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med vår marknadsföringskommunikation. Detta kan innefatta information om våra produkter och tjänster, events, aktiviteter och i vissa fall marknadsföring av våra samarbetspartners produkter och tjänster. All denna kommunikation baseras på ditt medgivande som du har gett genom att registrera dig via medgivandeformulär.

Avtal

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden när det gäller avtal med våra kunder, partners eller leverantörer.

Berättigat intresse

Vi kan även samla in dina personuppgifter om det är av berättigat intresse, och på ett sätt som vi bedömer inte strider mot din integritet eller frihet.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Som den registrerade har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet (om möjligt).
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade.
 • Du har rätt att återkalla ett medgivande när som helst.
 • Du har rätt att begränsa eller invända mot vår behandling.
 • Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.
 • Du har också rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheter om vår behandling av dina personuppgifter.
 • Kontakta support@lime.tech för alla förfrågningar gällande dina rättigheter. Om du har gett ditt medgivande till e-postmarknadsföring, använd länken i utskicket för att hantera din prenumeration.

Cookies och pixeltaggar

Vi använder digitala spårningstekniker som cookies och pixeltaggar för att samla information om Lime Gos användare och besökare på vår webbplats. Vi använder cookies för att förstå dina preferenser för framtida besök, spåra hur många som ser annonsen samt samla in information om användarnas interaktioner så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden.

Du vet säkert redan vad cookies är – små textfiler som särskiljer en webbläsare från en annan. De flesta webbläsare har ställts in för att acceptera cookies eftersom det krävs av de flesta webbsidor. Dock kan du ändra inställningarna för din webbläsare till att neka cookies, blockera tredjepartscookies eller indikera när en cookie har skickats.

Allt du behöver veta om cookies kan du hitta här.

Pixeltaggar är koder som körs när en användare besöker en webbsida eller öppnar ett e-postmeddelande. Då laddas en tredjepartscookie ner till din webbläsare eller registrerar att ett e-postmeddelande har öppnats.

Så här delar vi dina personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för att de ska kunna utföra uppdrag inom företaget såsom dataanalyser, utskick av e-post, databashantering eller datahosting å våra vägnar.

Vi kan även komma att skicka dina personuppgifter till partners, tredjepartsleverantörer av produkter, underentreprenörer och andra länkade organisationer om det krävs för att de ska kunna utföra sina tjänster till dig å våra vägnar.

Vi kan komma att ge din e-postadress till en tredjepartsmjukvara för att utvärdera giltigheten för att undvika och reducera skräppost.

Vi har ingått bindande avtal som krävs enligt gällande lagstiftning med sådana tredje parter och kräver att de inte ska använda dina personuppgifter för syften andra än de som nämns i denna integritetspolicy och för inga andra syften än att utföra nödvändiga tjänster åt oss. När behandling av dina personuppgifter sker utanför EU och EES, kommer Lime Technologies att säkerställa att det finns rättslig grund för detta genom att använda Europakommissionens typklausul (EU Model Clauses). Du får gärna begära en översikt eller mera ingående information och dokumentation om rättsliga grunder för internationell överföring.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om ett utlämnande är nödvändigt för att följa en rättslig process. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om det är absolut nödvändigt och om vi kan säkerställa dina integritetsrättigheter.

Då Lime Technologies består av flera dotterbolag kan dina personuppgifter komma att användas av alla dotterbolag för att fullfölja våra åtaganden.

Ändringar i vår integritetspolicy

Detta dokument kommer att övervakas kontinuerligt och kommer att bli föremål för en årlig granskning. Dokumentägaren ansvarar för den årliga granskningen. Vid återkommande kritiska incidenter kan det förekomma ytterligare granskningar.

Så här kontaktar du oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy: