Valberedning 2021

Valberedning

I enlighet med beslut vid Lime Technologies årsstämma den 29 juni 2020 har styrelsens ordförande, Martin Henricsson, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets, per den 31 augusti 2020, röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Thomas Bill, som ordförande, representerar Syringa Capital AB (vilket ägs av Erik Syrén) med 10,1% av aktierna och rösterna
  • Emil Hjalmarsson, representerar Grenspecialisten Förvaltning AB med 10,0% av aktierna och rösterna
  • Marianne Flink, representerar Swedbank Robur Fonder AB med 9,3% av aktierna och rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@lime.tech. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 är den 16 mars 2021 (sex veckor före årsstämman den 27 april 2021).

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Lars Andersson, Head of Investor Relations / +46 704-33 53 83 / lars.andersson@lime.tech