Valberedning

Vid årsstämman den 29 juni 2020 beslöts att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2020 tillsammans med en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets ledning.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts (och det förväntas att valberedningen i sitt förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2022 ska föreslå att valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman).

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att skicka sådana förslag till valberedning@lime.tech senast sex veckor innan årsstämman.