Årsstämma 2021

Årsstämma hölls tisdagen den 27 april 2021.

Se nedan för relaterade dokument.

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta: Magnus Hansson, CFO, på +46 46 270 48 00.