Årsstämma 2020

Årsstämma hölls måndagen den 29 juni 2020, kl. 15:00 Kungsbroplan 1, i Stockholm.

Se nedan för relaterade dokument.

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta: Magnus Hansson, CFO, på +46 46 270 48 00.